O nás...

Názov:

Plavecký oddiel Klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Športová skratka:

UMB

Adresa:

Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica

Tel.:

0903/504 713

Fax:

048/416 12 46

E-mail:

swimm@umbbb.sk

Stránka:

www.poumb.sk

Právna forma:

Občianske združenie

IČO:

31917321

DIČ:

2021076442

Banka:

Tatrabanka Banská Bystrica

Účet:

IBAN: SK64 1100 0000 0026 6613 0003

Registrácia:

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-10510, dátum registrácie: 4.8.1995

Stanovy:

Stanovy PO KTV UMB Banská Bystrica

Našu činnosť podporujú:

Mesto Banská Bystrica


 www.daliprint.sk

Reklama:

Mediálni partneri: