Masters pravidlá

PRAVIDLÁ PLÁVANIA - MASTERS

 
Vekové kategórie
 
Jednotlivci súťažia v nasledovných vekových kategóriách:
25 – 29 roční 45 – 49 roční 65 – 69 roční 85 – 89 roční
30 – 34 roční 50 – 54 roční 70 – 74 roční 90 - 94 roční
35 – 39 roční 55 – 59 roční 75 – 79 roční
ďalej vekové
skupiny po 5 r.
40 – 44 roční 60 – 64 roční 80 – 84 roční

 

Zaradenie štafety do kategórie sa vykoná na základe súčtu veku všetkých členov štafety v zaokrúhlení na celé roky.
Vekové kategórie pre štafetové súťaže sú stanovené nasledovne:
110 – 119 rokov 200 – 239 rokov 320 – 359 rokov
120 – 159 rokov 240 – 279 rokov
ďalej vždy
po 40 rokoch
160 – 199 rokov 280 – 319 rokov

 

Rozhodujúci dátum pre určenie vekovej kategórie
 
Pre svetové rekordy v kategórii Masters je rozhodujúci dosiahnutý vek súťažiaceho k 31. 12. v roku, v ktorom sa súťaž koná. Rovnakým spôsobom sa určí veková kategória pre rekordy SR a majstrovské súťaže SROV.
 
Technické pravidlá
 
1. Pretekári sú nasadzovaní do rozplavieb podľa prihlásených časov, nezávisle na vekovej kategórii.
2. Pri štarte súťaže (s výnimkou znakových disciplín) znamená dlhý hvizd rozhodcu, že súťažiaci môžu zaujať svoje miesta na prednej časti štartového bloku, na kraji bazéna, alebo vo vode.
3. Všetky súťaže Masters sa plávajú priamo na čas. Usporiadateľ môže vyhodnotiť súťaž aj podľa bodových tabuliek Masters.
4. Plavci, ktorí doplávali, môžu zostať vo svojej dráhe, zatiaľ čo ostatní plavci ešte plávajú. Až na pokyn hlavného rozhodcu môžu opustiť bazén.
5. V zmiešaných štafetách voľným spôsobom môžu plavci štartovať v ľubovoľnom poradí.
6. Súťaže Masters začínajú disciplínami od najstarších vekových kategórií po najmladšie, od najpomalších rozplavieb po najrýchlejšie.
7. Disciplíny 400 m a viac môžu byť rozlosované až pred súťažou od najpomalších plavcov po najrýchlejších bez ohľadu na vek.
8. Usporiadateľ môže rozhodnúť, že v disciplínach 400 m, 800 m a 1500 m voľný spôsob môžu plávať dvaja plavci rovnakého pohlavia v jednej dráhe. Každému z nich sa však meria čas zvlášť.
 
Disciplíny
V každej vekovej kategórii môže byť usporiadaná súťaž v týchto disciplínach:
 
25 m bazén:
 • 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m voľný spôsob
 • 50, 100, 200 m znak
 • 50, 100, 200 m prsia
 • 50, 100, 200 m motýlik
 • 100, 200, 400 m polohové preteky
 • štafeta 4 x 50 m voľný spôsob
 • štafeta 4 x 50 m polohové preteky
 • zmiešaná štafeta 4 x 50 m voľný spôsob (2 muži + 2 ženy)
 • zmiešaná štafeta 4 x 50 m polohové preteky (2 muži + 2 ženy)

50 m bazén:

 • 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m voľný spôsob
 • 50, 100, 200 m znak
 • 50, 100, 200 m prsia
 • 50, 100, 200 m motýlik
 • 200, 400 m polohové preteky
 • štafeta 4 x 50 m voľný spôsob
 • štafeta 4 x 50 m polohové preteky
 • zmiešaná štafeta 4 x 50 m voľný spôsob (2 muži + 2 ženy)
 • zmiešaná štafeta 4 x 50 m polohové preteky (2 muži + 2 ženy)
Do programu súťaže nemusia byť zaradené všetky disciplíny. Každá veková kategória však musí mať v programe kratšiu disciplínu voľný spôsob, znak, prsia, motýlik, polohové preteky a súťaž štafiet.
 
Štafety
 
Štafetové družstvo tvoria štyria plavci registrovaní za jeden oddiel, klub. Žiadny plavec nesmie reprezentovať viacej oddielov, klubov.
 
Rekordy
 
1. FINA eviduje svetové rekordy v kategórii Masters vo všetkých disciplínach každej kategórie uvedených v článku 4 týchto pravidiel s presnosťou na jednu stotinu sekundy (dve desatinné miesta). Svetové rekordy môžu byť vytvorené aj pri ručnom meraní času s presnosťou na jednu stotinu sekundy.
2. LEN eviduje európske rekordy v kategórii Masters podľa zásad FINA.
3. Rekordy SR eviduje V-SPZ tiež podľa zásad FINA.
4. Žiadosť o uznanie svetového rekordu v kategórii Masters musí na oficiálnom formulári FINA podať plavec, ktorý rekord vytvoril, do 60 dní od ukončenia súťaže.
5. Rekordy SR sa evidujú na základe zaslaných výsledkov zo súťaže pri dodržaní pravidiel plávania, vrátane minimálneho zboru rozhodcov. Ručne merané časy sa vedú s presnosťou na jednu desatinu sekundy.

 

Našu činnosť podporujú:

Mesto Banská Bystrica


 www.daliprint.sk

Reklama:

Mediálni partneri: