Masters členovia

Por. Meno

Roč.

  Por. Meno

Roč.

1. Argaláš Dušan 1976   1. Burčíková Monika 1978
2. Argaláš Branislav 1975   2. Polz Zuzana 1978
3. Bancík Tomáš 1977   3. Styková Silvia 1978
4. Fekete Imrich 1979   4. Trnková Zuzana 1978
5. Schvarc Milan 1974   5.
Pulmanová Lucia
1983
6. Šimun Miroslav 1977   6. Karásková Zuzana 1980
7. Gašperan Jozef 1984        
8. Molitoris Matúš 1986        
9. Pulman Michal 1986        

 

Našu činnosť podporujú:

Mesto Banská Bystrica


 www.daliprint.sk

Reklama:

Mediálni partneri: