Z histórie nášho oddielu ...

Rýchly presun: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

rok 1995

... po zaregistrovaní na Ministerstve vnútra SR a Slovenskej plaveckej federácii začal dňa 4.augusta 1995 svoju činnosť  Plavecký klub – Banská Bystrica. V októbrovom prestupovom termíne sa definitívne vyriešili aj otázky prestupov z TJ Dukla Banská Bystrica do novovzniknutého klubu ktorého prvým predsedom bol pán Petr Adamec...

... na zabezpečenie jeho činnosti bola založená nadácia „Zdravá mládež“, ktorá vo svojom projekte Plaveckého centra riešila otázku odstraňovania plaveckej negramotnosti a rozvoj mládežníckeho športu v meste Banská Bystrica až po úroveň štátnej reprezentácie. Nadácia časom síce zo zákona zanikla pre nedostatok finančných prostriedkov, ale tento projekt už nadobudol konkrétnu podobu...

... zosúladením jednotlivých plaveckých skupín podľa výkonnosti sa zvýšila konkurencia ako aj motivácia pretekárov...

... v októbri sme sa zúčastnili prvých medzinárodných pretekov zahraničí, v nemeckom Bitterfelde kde sme získali celkove 11 zlatých, 13 strieborných a 4 bronzové medaile. O tento „historický“ zápis sa pričinili pretekárky: Natália Kodajová, Petra Slováčková, Zuzana Karásková, Zuzana Pernišová, Petra Pernišová, Miriam Tomasová, Zuzana Vojteková, Lívia Danišová, Alica Danišová a Lucia Pulmanová...

... zorganizovali sme v poradí už III. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Pohár primátora“, kde sme získali 16 zlatých, 12 strieborných a 12 bronzových medailí...

...  prvé medaile na Majstrovstvách Slovenska získali:

v kategórii dospelých a dorastu Natália Kodajová (2 x 1.miesto – 50  a 100 m prsia), Zuzana Karásková (3 x 2.miesto – 50,100,200 m voľný spôsob + 3 x 3.miesto – 50,100,200 m znak), Petra Pernišová (2 x 3.miesto – 400,800 m voľný spôsob), štafeta ( Zuzana Karásková, Miriam Tomasová, Zuzana Trnková, Petra Pernišová) 1. miesto na 4 x 200 m voľný spôsob, štafeta (Zuzana Karásková, Zuzana Trnková, Petra Pernišová, Natália Kodajová) 1. miesto na 4 x 100 m voľný spôsob, štafeta (Zuzana Karásková, Natália Kodajová, Zuzana Trnková, Petra Pernišová) 1. miesto na 4 x 100 m polohové preteky. Výkon Natálie Kodajovej na 50 m prsia časom 0:33,83 a počtom bodov 813 bol vyhlásený ako najhodnotnejší individuálny výkon celého podujatia.

V kategórii 13 – 14.ročných žiakov Lívia Danišová (2 x 3.miesto – 400, 800 m voľný spôsob) Zuzana Vojteková (3.miesto na 200 m polohové preteky)...

...  II.ročník 24–hodinovej non-stop štafety. Cieľom bolo prekonať hranicu 100 km, čo sa podarilo po 23 hodinách a 8 minútach. Počas 24-hodinovky plavci naplávali 104,135 km. Najlepší čas na 1 km medzi chlapcami dosiahol Dušan Argaláš výkonom 12:10,10 a medzi dievčatami to bola Petra Pernišová výkonom 12:43,51...

rok 1996

... plavecký rok 1996 sa zapísal do histórie nášho klubu veľkými písmenami, zaznamenali sme niekoľko pozoruhodných úspechov...

... ten najväčší je nepochybne účasť našej pretekárky Natálie Kodajovej na olympijských hrách v Atlante (USA). Jej 37.miesto na 100 m prsia a 38.miesto na 200 m prsia je nesporne veľkým úspechom nášho klubu. Natália vytvorila slovenské rekordy seniorov na 50 m prsia 0:33,12 a 100 m prsia 1:12,72. Po jej príchode na Osemročné športové gymnázium do Banskej Bystrice (prišla k nám zo Žiliny ako majsterka SR žiačok) sa nám pod vedením trénera Milana Záborského podarilo dosiahnuť športový Olymp – účasť na olympiáde...

... ďalším veľkým úspechom nášho plávania bolo obhájenie titulu z roku 1995 v súťaži družstiev žien. Naše „ženy“ (vekový priemer 16,0 roka): Zuzana Trnková, Natália Kodajová, Petra Slováčková, Zuzana Karásková, Petra a Zuzana Pernišové, Miriam Tomasová, Gabriela Lutzová, Zuzana Vojteková, Lívia a Alica Danišové, spoločne s Romanou Žuffovou (Elkond Nižná) a Veronikou Vávrovou (SK Zlín), ktoré boli u nás na hosťovaní, vyplávali titul Majsteriek Slovenska pre rok 1996 v súťaži družstiev žien. Nemožno zabudnúť ani na Luciu Pulmanovú a Simonu Simanovú, ktoré štartovali za toto družstvo v 1.kole súťaže...

... v tomto období už pôsobil ako predseda klubu Vladimír Slováček, ktorý nahradil pána Adamca (na vlastnú žiadosť, pre pracovnú zaneprázdnenosť)...

... aj v súťažiach jednotlivcov sme zbierali medaile vo všetkých vekových kategóriách...

... Natália Kodajová nás reprezentovala na Svetovom pohári v Gelsenkirchene (Nemecko) kde na 50 m prsia skončila na 16.mieste, na 200 m prsia na 19.mieste, na 100 m prsia na 22.mieste a na 50 m voľný spôsob na 23.mieste...

... v rámci štartov za slovenskú reprezentáciu nás Natália Kodajová reprezentovala na„Austria Meet ´96“ vo Viedni (Rakúsko) – 5.miesto na 100 m prsia a 7.miesto na 200 m prsia, na „Meeting Di Monte Carlo (Monako) -5.miesto na 50 m prsia, 12.miesto na 100 m prsia a 14. miesto na 200 m prsia, v Prahe (Česká republika) zvíťazila v disciplíne 100 m prsia a na dvojnásobnej trati skončila na 10.mieste...

... na letných Majstrovtvách Slovenska v kategórii dospelých a dorastu Zuzana Karásková (2 x 1.miesto – 50 a 100 m voľný spôsob, 2.miesto – 200 m voľný spôsob), Petra Pernišová (2 x 3.miesto – 400 a 800 m voľný spôsob), štafeta (Zuzana Pernišová, Miriam Tomasová, Petra Pernišová, Zuzana Karásková) 1.miesto na 4 x 200 m voľný spôsob, štafeta (Petra Pernišová, Zuzana Trnková, Miriam Tomasová, Zuzana Karásková) 2.miesto na 4 x 100 m voľný spôsob...

... v kategórii starších žiakov Michal Uhrík (2.miesto – 400 m polohové preteky a 3.miesto na 100 m voľný spôsob), v kategórii mladších žiačok Miroslava Petríková (2.miesto – 100 m motýlik a 3.miesto – 50 m motýlik)...

... na zimných Majstrovstvách Slovenska v kategórii dospelých a dorastu Zuzana Karásková (2 x 1.miesto – 50 a 100 m voľný spôsob, 3.miesto – 200 m voľný spôsob), Petra Pernišová (3.miesto – 800 m voľný spôsob), Zuzana Pernišová (3.miesto – 200 m prsia), štafety na 4 x 100 m a 4 x 200 m voľný spôsob (Zuzana Pernišová, Petra Pernišová, Miriam Tomasová, Zuzana Karásková) skončili zhodne na 2.mieste...

... v kategórii starších žiakov Michal Uhrík (3.miesto – 200 m voľný spôsob), v kategórii mladších žiačok Miroslava Petríková (3.miesto – 100 m motýlik)...

... III.ročník 24-hodinovej non-stop štafety. Po zaznení časového signálu Rock FM Rádia, ktorý nás odštartoval aj zastavil, sme skonštatovali: rekord 24-hodinovky z roku 1995 (105,510 km) sa už neudržal, lebo sme ho zdolali o 1 km a 810 m. Nový rekord má hodnotu 107,320 km. „Stovka“ padla po 22 hodinách a 37 minútach. Najrýchlejší čas medzi chlapcami na 1 km dosiahol Dušan Argaláš (12:10,97) a medzi dievčatami bola najrýchlejšia Petra Pernišová (12:57,45)...

rok 1997

... aj poolympijský rok 1997 bol v našom klube vcelku úspešný. Ak rok 1996 bol rokom Natálie Kodajovej, tak rok 1997 by sme mohli nazvať rokom Petry Pernišovej. V tejto sezóne sa výrazne zlepšila a jej zisk 4 individuálnych titulov Majsterky SR v kategórii žien aj dorastu na  400 a 800 m voľný spôsob v letnej aj zimnej časti sezóny má svoju hodnotu...

... zlúčením s Plaveckým klubom Delfín sme rozšírili našu členskú základňu a dávame tak priestor väčšiemu počtu detí venovať sa tomuto športu...

... 11 plavcov nášho klubu sa zúčastnilo medzinárodných pretekov „McDonald´s Mehr Lagen Cup“ v rakúskom Linzi, kde Zuzana Karásková sa 4 x umiestnila na 2.mieste a 1 x bola na 3.mieste...

... na „STV Meeting 1997“ v Salzburgu (Rakúsko) nás reprezentovala šestica plavkýň. Miroslava Petríková (2 x 1.miesto, 1 x 3.miesto), Katarína Lovrantová (2 x 2.miesto a 2 x 3.miesto), Zuzana Karásková (2 x 3.miesto), štafety (Zuzana Karásková, Petra Pernišová, Zuzana Pernišová, Romana Žuffová) na 4 x 50 m voľný spôsob 2.miesto a na 4 x 50 m polohové preteky 3.miesto...

... na svetovej gymnaziáde v Antwerpách (Belgicko)  nás reprezentovali žiačky Osemročného športového gymnázia Petra Pernišová, Zuzana Pernišová, Gabriela Lutzová, Zuzana Vojteková, ktoré obsadili výborné 5.miesto v súťaži školských tímov v konkurencii 14 krajín...

... na „XXV. Internationales Welser Jubiläumsmeeting“ vo Welse (Rakúsko) Zuzana Karásková (3 x 1.miesto, 1 x 2.miesto), Zuzana Pernišová (1.miesto), Miroslava Petríková (2.miesto), Katarína Lovrantová (3.miesto), Petra Pernišová (3.miesto)...

... letné Majstrovstvá Slovenska dospelých a dorastu Petra Pernišová (2 x 1.miesto – 400 a 800 m voľný spôsob, 3.miesto – 200 m voľný spôsob), Zuzana Karásková (2 x 3.miesto na 50 a 100 m voľný spôsob)...

... v kategórii starších žiakov Jozef Gašperan (3.miesto – 400 m polohové preteky), v kategórii mladších žiakov Miroslava Petríková (2.miesto – 200 m motýlik, 3.miesto – 100 m motýlik), Katarína Lovrantová (3.miesto – 200 m polohové preteky), Matej Sliacky (3.miesto – 200 m prsia), v kategórii najmladších 10-ročných žiakov Marcel Lupták (2 x 1.miesto – 50 a 100 m voľný spôsob, 2.miesto – 200 m voľný spôsob, 2 x 3.miesto – 100 a 200 m polohové preteky)

... v spolupráci s mestom Banská Bystrica sme boli organizátormi plaveckej časti olympiády partnerských miest „Kalokagatia“, kde sme celkove zvíťazili v súťaži družstiev, medzi jednotlivcami Lucia Pulmanová (1., 2., 3.miesto), Katarína Lovrantová (1. a 2.miesto), Simona Simanová (2. a 3.miesto), Michal Uhrík (2 x 3.miesto), Miroslava Petríková  a Jozef Gašperan zhodne po 3.mieste...

... na medzinárodných pretekoch v maďarskom Šalgotariáne sa Zuzana Karásková postavila na najvyšší stupienok celkove 4 razy. Na stupňoch víťazov sme mali ešte Petru Pernišovú, Miroslava Šimuna, Dušana Argaláša a Luciu Pulmanovú. Okrem medailistov nás úspešne reprezentovali Miroslav Dinga, Martina Mesiarkinová, Miroslava Petríková, bratia Kulhányovci, Michal Pulman, Matúš Molitoris, Lucia Kršňáková, Matej Sliacky, Andrea Benková, Barbora Števulová, Martin Dovčiak, Tomáš Mrva, Silvia Janková, Michaela Šimková, Kristína Kozelnická, Peter Sliacky...

... na „ Internationales Jubiläums Meeting I. SU Modling Sudstadt“ v Rakúsku nás reprezentovala pätica plavcov. Zuzana Karásková (1.miesto, 2 x 3.miesto), Katarína Lovrantová (2 x 2.miesto, 2 x 3.miesto), Miroslava Petríková (2.miesto)...

... na IV.ročníku medzinárodných pretekov „O pohár mesta Kielce“ v Poľsku nás reprezentovalo 5 plavcov. Katarína Lovrantová (1. a 2.miesto), Miroslava Petríková (2 x 2.miesto), Jozef Gašperan (2. a 3.miesto), Simona Simanová ( 2 x 3.miesto), Lucia Pulmanová skončila tesne za stupňami víťazov (4. a 5.miesto)...

... zimné Majstrovstvá Slovenska dospelých a dorastu Petra Pernišová (2 x 1.miesto –  na 400 a 800 m voľný spôsob, 3.miesto – 200 m voľný spôsob), Zuzana Karásková (2.miesto – 50 m voľný spôsob, 2 x 3.miesto – 100 m motýlik a 100 m polohové preteky), Zuzana Pernišová (3.miesto – 800 m voľný spôsob), štafeta (Zuzana Pernišová, Katarína Gálová, Zuzana Karásková, Petra Pernišová) 1.miesto na 4 x 200 m voľný spôsob, štafeta (Zuzana Pernišová, Petra Pernišová, Zuzana Trnková, Zuzana Karásková) 2.miesto na 4 x 100 m voľný spôsob...

... v kategórii mladších žiačok Miroslava Petríková (2.miesto – 200 m motýlik a 3.miesto na 100 m motýlik), Katarína Lovrantová (3.miesto – 400 m voľný spôsob), v kategórii najmladších 10 – ročných žiakov Marcel Lupták (4 x 2.miesto – 50, 100,  400 m voľný spôsob a 100 m polohové preteky, 3.miesto – 200 m polohové preteky)...

...  IV.ročník 24-hodinovej non-stop štafety. „Stovka“ padla po 22 hodinách a 22 minútach. Po zaznení signálu z Rock FM Rádia rekord z roku 1996 (107,320 km) sa už neudržal, lebo sme ho zdolali o 1 km a 50 m. Hodnota nového rekordu je 108,370 km. Najrýchlejší kilometer spomedzi dievčat zaplávala Petra Pernišová (12:20,00) a medzi chlapcami to bol Dušan Argaláš (12:26,25)...

rok 1998

... nový plavecký rok sme zahájili účasťou na medzinárodných pretekoch v rakúskom Linzi na 8.ročníku „McDonald´s Cup“. Náš klub reprezentovali 3 chlapci a 7 dievčat...

... na pretekoch „Veľká cena Opavy“ (Česká republika) sa predstavilo z nášho klubu 5 chlapcov a 7 dievčat...

... naše najúspešnejšie ženské kvarteto „osemnástok“ : Zuzana Karásková, Petra Pernišová, Zuzana Pernišová, Romana Žuffová pod vedením svojho trénera Milana Záborského absolvovalo sústredenie v Sousse (Tunisko), pripravovali sa na Majstrovstvá Slovenska v plaveckom trojboji, kde potom v kraulovej časti na 50, 100 a 200 m triumfovala Zuzana Karásková, Zuzana Pernišová skončila na treťom, Petra Pernišová na štvrtom mieste. V prvej „štvorke“ tak skončili tri naše pretekárky, čo je ďalší nesporný úspech...

... náš klub sa zúčastnil na medzinárodných pretekoch v Sálgotariáne (Maďarsko)...

... členovia nášho klubu Jozef Gašperan, Július Kišš, Zuzana Hoďová boli zaradení do reprezentačného družstva Slovenska v kategórii mladších juniorov...

... na medzinárodných pretekoch „Pohár karlovarského Vřídla“ Zuzana Karásková zvíťazila v disciplínach 50 m voľný spôsob (0:27,50) a 100 m voľný spôsob (1:00,60) v nových rekordoch podujatia...

... letné Majstrovstvá Slovenska dospelých a dorastu: Petra Pernišová získala už v treťom za sebou nasledujúcom šampionáte dva majstrovské tituly na 400 a 800 m voľný spôsob a zaznamenala tak „čistý hetrik“, tretie miesto si vyplávala na 200 m voľný spôsob. Zuzana Karásková získala striebro na 100 m voľný spôsob (hneď za Moravcovou) a na 50 m trati bola tretia. Zuzana Pernišová – 3.miesto na 400 m voľný spôsob. Štafeta (Romana Žuffová, Petra Pernišová, Zuzana Pernišová, Zuzana Karásková) na 4 x 100 m voľný spôsob vylovila zlaté medaile, keď ani finiš piešťanky Moravcovej na nich nestačil. Na 4 x 200 m voľný spôsob však už nestačili odolať zdrvujúcemu finišu Moravcovej aj napriek sľubnému náskoku a obsadili „až“ druhé miesto. Nepopulárne „zemiakové medaile“ za štvrté miesta sa ušli Zuzane Pernišovej 2x, Romane Žuffovej a Dušanovi Argalášovi...

... na Majstrovstvách Slovenska 10-ročných získala 2 tituly Majsterky Slovenska Michaela Šimková, medzi 11-ročnými dominoval deväťnásobný šampión Marcel Lupták, medzi 14-ročnými dominovali v prsiarskych disciplínach na 100 m a 200 m Jozef Gašperan a Július Kišš, ktorí si spolu vyplávali 4 majstrovské tituly. Ďalší medailový výpočet patrí menám: Zuzana Hoďová, Katarína Lovrantová, Miroslava Petríková, Martina Mesiarkinová, Andrea Figuľová, Kristína Kozelnická, Matej Sliacky, Andrej Kulhány, Ján Kulhány, Michal Pulman, Michal Adamec, Peter Slobodník...

... skupina dievčat Zuzana Karásková, Petra Pernišová, Zuzana Pernišová, Romana Žuffová, Andrea Alscherová, Katarína Vidličková získala celkove na Majstrovstvách Slovenska v roku 1998 7 zlatých, 4 strieborné a 10 bronzových medailí...

... na medzinárodných majstrovstvách Českej republiky v Prahe kvarteto Romana Žuffová, Zuzana Karásková, Petra a Zuzana Pernišové atakovalo slovenský rekord žien z roku 1990 na 4 x 100 m voľný spôsob – rekord len tesne odolal...

... na medzinárodných pretekoch „ Zawody o Puchar miasta Kielc“ nás reprezentovali: Ľubica Blašková, Andrea Figuľová, Katarína Lovrantová, Martina Mesiarkinová, Lucia Kršňáková, Michal Pulman, Andrej Kulhány a Marcel Lupták. V kategórii 14-ročných získala Ľubica Blašková 3 x 2.miesto (50 a 100 m voľný spôsob, 50 m znak), Martina Mesiarkinová pri svojom prvom medzinárodnom štarte získala dve bronzové medaile v prsiarskych disciplínach na 50 a 100 m, medzi 12 – ročnými Marcel Lupták na 50 m voľný spôsob a 100 m motýlik obsadil druhé miesta, na 50 m motýlik a 100 m voľný spôsob bol tretí. Celková bilancia 5 x striebro a 4 x bronz...

... 9.10.1998 bol za predsedu nášho klubu zvolený znova Petr Adamec...

... „Vánoční cena Zlína“ v Českej republike: Andrea Alscherová, Katarína Vidličková, Petra Pernišová, Zuzana Pernišová, Zuzana Karásková, Romana Žuffová – absolvovali posledné preteky v tomto roku...

...  V.ročník plaveckej 24-hodinovej non-stop štafety...

rok 1999

... na vyhlasovaní najlepších športovcov mesta Banská Bystrica bol Marcel Lupták vyhodnotený ako najlepší športovec v kategórii žiakov (ocenenie získal za 9 titulov majstra Slovenska) cenu prevzal od primátora mesta Banská Bystrica...

... na medzinárodných pretekoch „Veľká cena Opavy“ v Českej republike sa z nášho klubu predstavilo celkove 13 chlapcov a 18 dievčat...

... na štarte I. ročníka medzinárodných pretekov „Karvinský motýlkářský trojboj“ (Česká republika) bolo z nášho klubu 10 chlapcov a 17 dievčat...

... Slovenská plavecká federácia poverila usporiadaním zimných Majstrovstiev Slovenska dospelých a dorastu v dňoch 12.-14.marca 1999 náš plavecký klub. Okrem organizačného úspechu pri príprave a samotnom priebehu šampionátu, sme dokázali tieto fakty potvrdiť i v bazéne. Naši plavci „nazbierali“ 30 finálových účastí, získali sme 6 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových medailí. Družstvo žien bolo najlepšie zo všetkých zúčastnených klubov.

Petra Pernišová získala tituly majsterky Slovenska a zlaté medaile na 400 a 800 m voľný spôsob, okrem toho získala aj striebro na 200 m voľný spôsob. Majstrovský titul získala aj Andrea Alscherová na 200 m motýlik, v polohovkách na 200 m bola strieborná a na 400 m bronzová. Prekvapením boli výborné výsledky Zuzany Pernišovej, ktorá sa „konečne“ výraznejšie presadila. Na 100 m voľný spôsob získala striebornú medailu (ani na titul jej veľa nechýbalo) a bronzové stupienky jej patrili na 200 a 400 m voľný spôsob. Romana Žuffová na 50 m znak si vyplávala striebornú medailu. Katarína Vidličková sa zaradila na 50 m voľný spôsob a 50 m motýlik medzi 3 najrýchlejšie plavkyne na Slovensku v kategórii žien. Zuzana Karásková na 200 m polohé preteky získala bronzovú medailu. Vo všetkých troch ženských štafetách sme absolútne triumfovali a získali tituly Majstrov Slovenska a ďalšie zlaté medaile, nechali sme za sebou i piešťanskú štafetu s finišujúcou plavkyňou svetového formátu Martinou Moravcovou. Zloženia víťazných štafiet: 4 x 100 m voľný spôsob (Romana Žuffová, Petra Pernišová, Zuzana Pernišová, Zuzana Karásková),4 x 100 m polohové preteky (Romana Žuffová, Andrea Alscherová, Zuzana Karásková, Zuzana Pernišová) a 4 x 200 m voľný spôsob (Andrea Alscherová, Romana Žuffová, Zuzana Pernišová, Petra Pernišová)...

... medzinárodné preteky „Puchar miasta Krakow“ v Poľskej republike – zúčastnili sa Andrea Alscherová, Katarína Vidličková, Petra Pernišová, Zuzana Pernišová, Zuzana Karásková, Romana Žuffová...

... Július Kišš bol zaradený do reprezentačného družstva mladších juniorov na medzištátne trojstretnutie  Česká republika - Slovenská republika - Poľská republika v Jihlave...

... na letných Majstrovstvách Slovenska dospelých a dorastu získala Petra Pernišová zlaté medaile na 400 a 800 m voľný spôsob. Na stredných a dlhých tratiach nemá tak na Slovensku konkurenciu, čo potvrdila ziskom majstrovských titulov už na piatom po sebe nasledujúcom domácom šampionáte. Ďalšiu medailu -bronzovú si vyplávala na 200 m voľný spôsob. Zuzana Karásková v kraulovom šprinte na 50 m získala striebornú medailu. Kraulové štafety na 4 x 100 m (Zuzana Pernišová, Petra Pernišová, Romana Žuffová, Zuzana Karásková) a taktiež na 4 x 200 m (Zuzana Karásková, Katarína Vidličková, Zuzana Pernišová, Petra Pernišová) získali ďalšie majstrovské tituly a zlaté medaile. V kategórii dorasteniek sa postarala o veľké prekvapenie vekom ešte žiačka Ľubica Blašková ziskom bronzovej medaile v kraulovom šprinte na 50 m.

Na M-SR 14-ročných žiakov Ľubica Blašková získala striebro na 100 m prsia, keď od titulu ju delilo 0,39 sekundy, bronz pripojila na 100 m motýlik. Medzi 13-ročnými Petra Miškufová na 100 m motýlik skončila na 3.mieste a bronzovú medailu si vybojovala aj Lucia Kršňáková v disciplíne 200 m znak. Medzi 12-ročnými titul majstra Slovenska získal Marcel Lupták na 200 m motýlik a dve 2.miesta na 100 m motýlik a 100 m voľný spôsob.

Kristína Kozelnická v kategórii 11-ročných získala bronzovú medailu na 100 m motýlik. Medzi 10-ročnými sa dvojnásobným majstrom Slovenska stal Peter Sliacky v disciplínach 400 m voľný spôsob a 100 m znak. Striebornú medailu si vyplával na 100 m voľný spôsob a dve bronzové na 50 m znak a 50 m prsia...

... na medzinárodných pretekoch v Poľskej republike „VI. Zawody o puchar miasta Kielc“ nás reprezentovali: Petra Miškufová, Lucia Kršňáková, Martina Mesiarkinová, Andrea Benková, Michaela Šimková a Marcel Lupták. Martina Mesiarkinová a Marcel Lupták boli vyhodnotení ako najúspešnejší zahraniční pretekári. V kategórii 14-ročných Martina Mesiarkinová 2.miesto na 50 m prsia a 3.miesto na 100 m prsia, medzi 13-ročnými Lucia Kršňáková 3.miesto na 50 m znak, medzi 12-ročnými Marcel Luprák 2.miesto na 100 m motýlik, Andrea Benková 3.miesto na 50 m prsia, medzi 11-ročnými Michaela Šimková 2.miesto na 200 m voľný spôsob...

... pri príležitosti osláv 80.rokov plaveckých športov na Slovensku udelila Slovenská plavecká federácia 20.11.1999 nášmu trénerovi Milanovi Záborskému bronzovú plaketu SPF za rozvoj plávania...

... na ďalších pretekoch v Poľsku - v Toruni na pretekoch „Z Delfinem do Sydney“ sa Zuzana Hoďová stala najlepšou zahraničnou pretekárkou podľa bodovacích tabuliek. Získala 4 zlaté medaile (100 m motýlik, 100 m znak, 100 m voľný spôsob a 200 m polohové preteky). Jozef Gašperan získal dve 2.miesta na 100 m prsia a 400 m polohové preteky a 3.miesto na 200 m prsia, Július Kišš 2.miesto na 200 m prsia a dve 3.miesta na 100 a 400 m polohové preteky, Ľubica Blašková vyplávala 3 strieborné medaile na 100 m voľný spôsob, 100 m motýlik, 200 m polohové preteky a bronzovú medailu získala na 200 m prsia, Andrea Figuľová skončila dva razy na 3.mieste v disciplínach 100 m prsia a 100 m znak, Michal Adamec na stupňoch víťazov nefiguroval, zaznamenal však zlepšenia najlepších osobných výkonov...

... na zimných Majstrovstvách Slovenska dospelých a dorastu Zuzana Karásková v disciplínach 100 a 200 m voľný spôsob získala strieborné medaile, Zuzana Pernišová bronzovú na 100 m voľný spôsob. Štafeta na 4 x 100 m voľný spôsob (Petra Pernišová, Zuzana Hoďová, Ľubica Blašková, Zuzana Pernišová) skončila na 2.mieste.

V kategórii 14-ročných žiakov Ľubica Blašková skončila na 50 m voľný spôsob bronzová. Medzi 13-ročnými získala Petra Miškufová zlaté medaile na 100 m motýlik a 100 m polohové preteky, na 200 m polohové preteky striebornú. Lucia Kršňáková na 200 m znak získala striebornú medailu a Andrej Kulhány bronzovú na 200 m motýlik. Veľkým prekvapením bol zisk titulu majsteriek Slovenska štafety dievčat na 4 x 50 m polohové preteky v zostave Andrea Figuľová, Martina Mesiarkinová, Petra Miškufová a Ľubica Blašková. Kraulová štafeta na 4 x 50 m (Andrea Figuľová, Lucia Kršňáková, Petra Miškufová, Ľubica Blašková) získala bronzové medaile.

Medzi 12-ročnými Marcel Lupták získal zlaté medaily na 100 a 200 m motýlik, strieborné na 200 m polohové preteky a 800 m voľný spôsob, bronzovú na 100 m voľný spôsob. Matúš Chlepko medzi 11-ročnými získal prekvapujúco striebornú medailu na 200 m znak a dve bronzové na 100 m znak a 50 m voľný spôsob. Medzi 10-ročnými Peter Sliacky získal tituly majstra Slovenska na 200 a 400 m voľný spôsob, 3.miesta si vyplávala na 50, 100 m voľný spôsob, 100 m znak...

rok 2000

... v ankete o najúspešnejšieho športovca mesta Banská Bystrica získal Peter Slobodník ocenenie od primátora mesta v kategórii žiakov...

... na pretekoch „Veľká cena Opavy“ (Česká republika) Petra Miškufová zvíťazila v hlavných pretekoch na 100 m polohové preteky, Andrej Kulhány skončil na 3.mieste. V kategórii starších žiakov Petra Miškufová (4 x 2.miesto – 50, 100 m voľný spôsob, 100 m motýlik, 100 m prsia), Andrej Kulhány (2.miesto – 100 m motýlik), Matej Sliacky (2 x 3.miesto na 50 a 100 m voľný spôsob), Ján Kulhány (3.miesto – 100 m znak), Peter Slobodník medzi mladšími žiakmi (1.miesto – 50 m voľný spôsob a 2.miesto – 100 m voľný spôsob)...

... preteky „Karvinský motýlkářský trojboj“ prinieslo celkové 2.miesto v súčte výkonov na 50+100+200 m Petre Miškufovej v kategórii open. Okrem toho získala 3 x 2.miesto. Lucia Kršňáková skončila na 50 m znak na 3.mieste. V kategórii starších žiakov vytvoril Andrej Kulhány víťazstvom na 50 m znak rekord podujatia, druhé miesta obsadil na 100 m polohové preteky a 50 m voľný spôsob. Ján Kulhány získal 2.miesto na 50 m znak a 3.miesto na 50 m voľný spôsob. Matúš Molitoris skončil tretí na 50 m prsia. Kategória mladších žiakov priniesla rekordy podujatia Petrovi Slobodníkovi na 100 m polohové preteky (okrem toho skončil 2 x na 1.mieste – 50 a 100 m voľný spôsob a 2.miesto získal na 50 m motýlik) a Martinovi Jančiarovi na 50 m znak (získal ešte 3.miesto – 100 m polohové preteky). Matúš Chlepko získal 3.miesto na 50 m znak a Kristína Kozelnická na 200 m motýlik...

... Jozef Gašperan a Július Kišš boli zaradení do reprezentácie Slovenska v kategórii mladších juniorov...

... na medzinárodnom mítingu „Samir Čirak – Čiro“  v Tuzle (Bosna a Hercegovina) zvíťazila Petra Miškufová na 100 m motýlik a na 200 m polohové preteky skončila na 2.mieste. Jozef Gašperan zvíťazil na 200 m polohové preteky a 3.miesto si vyplával na 100 m prsia. Ľubica Blašková zaznamenala najlepšie osobné výkony na 50 a 100 m voľný spôsob, keď od zlata ju delili 6 resp. 4 stotiny sekundy. Andrea Figuľová získala 2.miesto na 100 m znak a Lucia Kršňáková skončila druhá na 200 m znak. Andrej Kulhány na medailové pozície nedosiahol, zaznamenal však aj on zlepšenia najlepších osobných výkonov...

... letné Majstrovstvá Slovenska dospelých a dorastu: Petra Miškufová (vekom ešte žiačka) získala prvú medailu – bronzovú medzi ženami na 50 m motýlik a v kategórii dorasteniek jej v tejto disciplíne patrilo 2.miesto. Jozef Gašperan získal bronzovú medailu na 50 m prsia. V kategórii 14-ročných žiakov Andrej Kulhány získal dve 3.miesta na 200 m polohové preteky a 200 m motýlik. Štafeta chlapcov (Andrej Kulhány, Matej Sliacky, Matúš Molitoris, Ján Kulhány) získala na 4 x 50 m polohové preteky bronzové medaile. Medzi 13-ročnými Marcel Lupták vybojoval zlaté medaile na 100 a 200 m motýlik. V kategórii 12-ročných si Peter Slobodník vyplával majstrovské tituly na 50 a 100 m voľný spôsob. Štafeta na 4 x 50 m voľný spôsob (Peter Sliacky, Peter Slobodník, Matúš Chlepko, Martin Jančiar) príjemne prekvapila a získala nečakane zlaté medaile. Kategória 11-ročných priniesla majstrovský titul Petrovi Sliackemu v disciplíne 200 m voľný spôsob. 2.miesta mu patrili na 100, 400 a 800 m voľný spôsob a 3.miesta na 50  m voľný spôsob. Terézia Opremčáková získala dve strieborné medaile v disciplínach 100 m motýlik a 200 m voľný spôsob...

... na medzinárodných pretekoch „IV. Hullám Kupa“ v maďarskom Pécsi nás reprezentovala šestica plavcov: Jozef Gašperan, Július Kišš, Andrea Benková, Barbora Števulová, Petra Miškufová a Lucia Kršňáková. Jozef Gašperan a Petra Miškufová boli vyhodnotení ako najlepší zahraniční pretekári podľa bodového výkonu. Jozef Gašperan obsadil 2.miesto na 100 m prsia a dve 3.miesta – 50 m motýlik a 100 m voľný spôsob. Petra Miškufová skončila na 2.mieste v disciplíne 50 m motýlik a 3.miesto na 100 m prsia. Július Kišš na 100 m prsia skončil na 3.mieste...

... na medzinárodných pretekoch „S Delfinem do Aten“ v Toruni (Poľsko) nás reprezentovali: Ľubica Blašková, Michal Adamec, Michal Pulman, Andrej Kulhány, Petra Miškufová, Michaela Šimková. Petra Miškufová získala 1.miesta na 100 m motýlik a 200 m polohové preteky a 3.miesto na 100 m prsia. Ľubica Blašková zvíťazila na 100 m prsia, druhé miesta jej patrili na 50 m voľný spôsob a 200 m polohové preteky a 3.miesto na 100 m voľný spôsob. Michaela Šimková vybojovala 3 x 2.miesto – 200, 400, 800 m voľný spôsob a 3.miesto na 100 m znak. Michal Adamec bojovným výkonom na 800 m voľný spôsob obsadil 3.miesto...

... zimné Majstrovstvá Slovenska starších žiakov: Marcel Lupták získal zlatú medailu v disciplíne 200 m motýlik a striebornú na 100 m motýlik. Petra Miškufová získala 2 strieborné medaile na 100 m motýlik a 100 m polohové preteky, v disciplíne 100 m voľný spôsob skončila na bronzovej pozícii. Andrej Kulhány vyplávala dve bronzové medaile na 100 m voľný spôsob a 200 m polohové preteky. Príjemným prekvapením bolo 2.miesto štafety na 4 x 50 m voľný spôsob v zložení Andrej Kulhány, Ján Kulhány, Michal Adamec, Matej Sliacky.

V kategórii mladších žiakov sa darilo Petrovi Slobodníkovi, ktorý si vyplával 3 individuálne tituly majstra Slovenska (v disciplínach 50 a 100 m voľný spôsob, 100 m polohové preteky) a dva razy skončil na 3.mieste – 100 m prsia, 200 m polohové preteky. Jeho výkony v kraulových šprintoch znamenali aj to, že sa stal najrýchlejším plavcom celého šampionátu. O prekvapenie sa postarala štafeta ( Peter Sliacky, Ján Pavlík, Matúš Chlepko, Peter Slobodník) na 4 x 50 m voľný spôsob, keď suverénnym spôsobom porazili všetkých súperov a získa-  li zlaté medaile s náskokom 2,03 sekundy. Peter Sliacky získal v kraulových disciplínach 2 x 2.miesto – 100 a 800 m a 2 x 3.miesto – 50 m a 400 m voľný spôsob. Medzi dievčatami Terézia Opremčáková získala 3.miesto na 400 m voľný spôsob...

rok 2001

... v rámci ankety o najúspešnejšieho športovca mesta Banská Bystrica bol Peter Slobodník vyhlásený ako talent roka a prevzal ocenenie z rúk primátora mesta...

... naši pretekári sa zúčastnili na medzinárodných  pretekoch „Veľká cena Opavy“ (Česká republika)...

... naši pretekári sa predstavili na ďalšom zahraničnom podujatí – na pretekoch „Karvinský motýlkářský trojboj“ v ˇKarvinej (Česká republika)...

... na svetovej gymnaziáde vo francúzskom Caen obsadila Petra Miškufová (študentka Osemročného športového gymnázia v Banskej Bystrici vo finále „B“ 4.miesto v disciplíne 100 m motýlik a celkove jej patrilo 12.miesto...

... letné Majstrovstvá Slovenska dospelých a dorastu: Petra Miškufová získala majstrovské tituly v kategórii mladších aj starších junioriek v disciplínach 50 a 100 m motýlik. Na stupne víťazov vystúpila aj v kategórii žien a získala bronzové medaile na 50 m motýlik a 100 m motýlik. Jozef Gašperan získal bronzovú medailu na 50 m prsia v kategórii dospelých aj dorastencov...

... Petra Miškufová bola zaradená do reprezentácie Slovenska v kategórii juniorov...

... na medzinárodných pretekoch „V. Hullám Kupa“ v maďarskom Pécsi za účasti plavcov z Chorvátska, Slovinska, Rumunska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Slovenska nás reprezentovali Jozef Gašperan, Andrea Benková, Andrej Kulhány. Andrea Benková získala cenu pre zahraničného pretekára za najhodnotnejší výkon podujatia v kategórii žiačok...

... na medzinárodných pretekoch „ O puchar miasta Kielc“ v Poľskej republike nás reprezentovala šestica plavcov, ktorá celkove získala 3 x 1.miesto, 4 x 2.miesto a 2 x 3.miesto. Peter Slobodník získal víťazstvá na 50 a 100 m voľný spôsob. Klaudia Gondová zvíťazila v kraulovom šprinte na 50 m a na 100 m skončila na druhom mieste. Terézia Opremčáková v motýlkárskych disciplínach na 50 a 100 m vyplávala zhodne 2.miesta. Michaele Šimkovej patrilo 2.miesto na 200 m voľný spôsob. Matúš Chlepko a Ján Pavlík získali 3.miesta v disciplíne 100 m voľný spôsob...

... novým predsedom nášho klubu bol 8.11.2001 zvolený Igor Opremčák...

... zimné Majstrovstvá Slovenska dospelých a dorastu: Petra Miškufová získala 4 tituly majsterky Slovenska v kategórii mladších aj starších junioriek v motýlkárskych disciplínach na 50 a 100 m. Jej víťazný čas na 50 m motýlik 0:29,22 znamenal zároveň splnenie limitu na Majstrovstvá Európy juniorov, ktorý je však potrebné potvrdiť aj na 50 m bazéne. Petra získala  2 x 2.miesto už aj v kategórii dospelých (50 a 100 m motýlik). V kategórii 14-ročných žiakov Marcel Lupták získal zlatú medailu na 200 m motýlik. Svojim presvedčivým víťazstvom o 3,28 sekundy si vypýtal „reprezentačné plávky“ v kategórii mladších juniorov. V disciplíne 100 m motýlik získal striebornú medailu. Peter Slobodník medzi 13-ročnými sa excelentne prezentoval na 50 m voľný spôsob, keď jeho výkon 0:26,12 predstavoval náskok 2,47 sekundy pred druhým v poradí. Aj na 100 m voľný spôsob jeho čas 0:58,89 znamenal presvedčivé víťazstvo a rozdiel o 2,70 sekundy v cieli znamenal jeho ďalší titul. Na základe týchto výsledkov sa stal najrýchleším plavcom celého šampionátu. Tretie víťazstvo „zaknihoval“ v disciplíne 100 m motýlik. Ďalšie dve medaile – strieborné získal v pretekoch na 100 m znak a 100 m prsia. Matúš Chlepko prekvapil výkonom v disciplíne 200 m voľný spôsob ziskom striebornej medaile. Medzi 12-ročnými získal Ján Pavlík dve bronzové medaile na 400 a 800 m voľný spôsob...

rok 2002

... tento rok môžeme určite nazvať rokom Petry Miškufovej ...

... náš plavecký oddiel vo Veľkej sieni banskobystrického Mestského úradu získal ocenenie „ Za dlhoročnú vynikajúcu prácu v rozvoji plaveckého športu v meste Banská Bystrica „ ...

... zúčastnili sme sa medzinárodných pretekov „ Veľká cena Opavy „ (Česká republika) ...

... naši pretekári sa predstavili na pretekoch „Karvinský motýlkářský trojboj“ v Karvinej (Česká republika). Petra Miškufová víťazným časom 0:29,10 v disciplíne 50 m motýlik vytvorila rekord podujatia a zároveň znovu splnila limit na nadchádzajúce Majstrovstvá Európy juniorov (limit však musí potvrdiť aj na 50 m bazéne). Na 100 m motýlik skončila na 2.mieste. Peter Slobodník sa postavil na najvyšší stupienok celkove 3 x a jeho víťazné časy znamenali vo všetkých troch prípadoch nové rekordy podujatia v kategórii starších žiakov ...

... na konferencii Slovenskej plaveckej federácie dňa 13.4.2002 obdržali tréneri nášho plaveckého klubu Milan Záborský a Jana Gloriková striebornú resp. bronzovú plaketu SPF za dlhoročnú úspešnú prácu v plaveckom hnutí ...

... novým predsedom nášho klubu sa po abdikácii pána Igora Opremčáka stal Ľubomír Suja ...

... na pretekoch Grand Prix Slovakia obsadila Petra Miškufová vo veľmi silnej konkurencii v disciplíne 50 m motýlik v kategórii open – dospelí výborné 3. miesto a splnila  limit na Majstrovstvá Európy juniorov v Linzi (Rakúsko). Víťazkou motýlkárskej päťdesiatky sa stala plavkyňa svetového formátu Therese Alshamarová zo Švédska, ktorej robila spoločnosť na stupňoch víťazov práve naša pretekárka ...

... na medzinárodných pretekoch „ PRAHA 2002 „ nás reprezentovali Jozef Gašperan, Michal Adamec a Lucia Kršňáková...

...  v termíne 21.- 23.6.2002 sme z poverenia Slovenskej plaveckej federácie  usporiadali letné Majstrovstvá Slovenskej republiky dorastu a seniorov. Petra Miškufová získala v kategórii dorasteniek titul v disciplíne 50 m motýlik. Na 100 m motýlik skončila na 2.mieste. V kategórii dospelých získala dve 2.miesta na 50 m voľný spôsob a 50 m motýlik a svoju zbierku skompletizovala ziskom bronzovej medaile na 100 m motýlik. Jozef Gašperan obsadil 3.miesta na 200 m prsia v kategórii dospelých aj dorastencov. Michal Adamec v kraulovom maratóne na 1500 m získal bronzové medaile taktiež v kategóriách dospelých aj dorastencov. Andrea Benková medzi dorastenkami získala bronzovú medailu v disciplíne 200 m prsia ...

... na letných Majstrovstvách Slovenska starších žiakov Marcel Lupták vybojoval zlatú medailu na 200 m motýlik, na 100 m motýlik skončil na treťom mieste...

... na Majstrovstvách Európy juniorov v Linzi (Rakúsko) sa Petra Miškufová v disciplíne 50 m motýlik kvalifikáciou prebojovala až do semifinále, kde časom 0:28,89 atakovala slovenský rekord (zaostala za ním len o 0,07 sekundy). Celkove obsadila výborné 14.miesto. Zverenkyňa trénera Milana Záborského tak dosiahla najlepšie umiestnenie slovenského plavca na MEJ ...

... ďalšiu časť plaveckej sezóny sme zahájili sústredením v Lanterne (Chorvátsko) ...

... na pretekoch „ Grand Prix Polska „ v Mysleniciach zaradených do európskeho kalendára LEN sa zišla skvelá konkurencia, ktorej ozdobou bola svetová rekordérka Otylia Jendrejczak.

Petra Miškufová v disciplíne 50 m motýlik vystúpila na bronzový stupienok. Na tomto podujatí náš klub reprezentovali ešte Jozef Gašperan a Michal Adamec ...

... na medzinárodnom mítingu v talianskom Bolzane za účasti vyše 600 pretekárov z Ruska, Nemecka, Talianska, Belgicka, Chorvátska, Švajčiarska, Rakúska, Čiech, Írska a Slovenska zvíťazila v kategórii 16-ročných Petra Miškufová  a získala zlatú medailu vo „svojej“ disciplíne 50 m motýlik. Na 50 m voľný spôsob a 100 m motýlik skončila 4.mieste. V tejto kategórii Andrej Kulhány skončil 2 x na 6.mieste, raz na 7. a 12.mieste vo svojich najlepších osobných výkonoch. Peter Slobodník v kategórii 14-ročných si vyplával striebornú medailu na 50 m voľný spôsob a bronzovú na 50 m motýlik. Na 100 m voľný spôsob skončil na 4.mieste, v disciplíne 100 m polohové preteky na 10.mieste...

... na zimných Majstrovstvách Slovenska dospelých a dorastu získala Petra Miškufová svoj prvý titul v kategórii žien - v disciplíne 50 m motýlik. Druhé miesta v tejto kategórii jej patrili v disciplínach 50 m voľný spôsob a 100 m motýlik. Majstrovský titul a zlatú medailu v kategórii dorasteniek získala na 50 m motýlik a 2 x striebro je patrilo na 100 m motýlik a 50 m voľný spôsob...

rok 2003

... Petra Miškufová bola vyhlásená ako najlepšia slovenská plavkyňa v ketegórii juniorov za rok 2002 za jej výkony na MEJ juniorov ...

... Petra Miškufová obdržala od primátora mesta Banská Bystrica ocenenie za vynikajúcu reprezentáciu mesta a Slovenskej republiky ...

... naši pretekári sa zúčastnili medzinárodných pretekov „Karvinský motýlkářský trojboj“ (Česká republika) ...

... na medzinárodných pretekoch v diaľkovom plávaní reprezentoval Slovensko v Pardubiciach (Česká republika) pretekár nášho oddielu Michal Adamec ...

... na medzištátnom trojstretnutí mladších juniorov Poľská republika - Česká republika - Slovenská republika v poľskej Wroclavi reprezentovali Slovensko pretekári nášho oddielu Marcel Lupták a Peter Slobodník ...

... letné Majstrovstvá Slovenska žiakov: Peter Slobodník v kategórii 14-ročných vo svojich 4 štartoch absolútne exceloval. Individuálne zlaté medaile získal na 50 a 100 m voľný spôsob, 100 m motýlik (z krajnej dráhy nasadený až siedmym časom). Senzáciu spôsobila kraulová štafeta na 4 x 100 m voľný spôsob (Matúš Chlepko, Martin Jančiar, Ján Pavlík, Peter Slobodník) – ambície kvarteta boli maximálne bronzové, ale v skvelej forme finišujúci Peter Slobodník potiahol štafetu k víťazstvu, keď na posledný úsek skákal do bazénu z tretej pozície...

... z poverenia Slovenskej plaveckej federácie sme v termíne 4. - 6. júla 2003 usporiadali Majstrovstvá Slovenskej republiky dorastu a seniorov. Pretekári nášho oddielu si vyplávali celkove 13 x účasť v „A“ finále a 21 x účasť v „B“ finále. Petra Miškufová získala zlatú medailu na 50 m voľný spôsob, 2 x 2.miesto na 50 a 100 m motýlik a 3.miesto na 100 m voľný spôsob v kategórii žien aj dorasteniek. Michal Adamec v disciplíne 800 m voľný spôsob získal bronzovú medailu v kategórii dorastencov ...

... na medzinárodných pretekoch „Minolta Cup“ v Brne (Česká republika) reprezentovali náš plavecký oddiel Petra Miškufová, Marcel Lupták a Peter Slobodník ...

... na súťaži družstiev v Handlovej vytvoril Peter Slobodník nový slovenský rekord na 50 m motýlik v kategórii 15-ročných žiakov ...

... na medzištátnom šesťstretnutí mladších juniorov Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Rakúsko – Slovinsko – Poľsko v maďarskom Hodmezovásárhely reprezentoval Slovenskú republiku pretekár nášho oddielu Peter Slobodník ...

... na „Vianočnej cene Veľkého Krtíša“ prekonal Peter Slobodník svoj vlastný slovenský rekord na 50 m motýlik v kategórii 15-ročných žiakov ...

... na zimných Majstrovstvách Slovenska starších žiakov sa stal jednou z dominantných postáv šampionátu Peter Slobodník, keď vo svojich piatich štartoch absolútne exceloval a nenašiel premožiteľa. S veľkou prevahou získal zlaté medaile na 50 a 100 m voľný spôsob, 100 m motýlik, 100 m polohové preteky. V samostatnom pokuse o prekonanie slovenského rekordu na 50 m motýlik 15-ročných žiakov bol úspešný a jeho rekordný zápis má súčasnú hodnotu 0:26,78. Organizátori ho vyhlásili za najlepšieho plavca šampionátu a jeho výkony ocenil primátor mesta Spišská Nová Ves osobitnou cenou.

Senzáciu spôsobila kraulová štafeta na 4 x 50 m voľný spôsob (Matúš Chlepko, Ján Pavlík, Martin Hubáček, Peter Slobodník), ktorá na všeobecné prekvapenie dohmatla na prvej pozícii v novom slovenskom rekorde 1:44,91, pretože ambície kvarteta boli tak maximálne bronzové. Zverenci trénerov Milana Záborského a Jany Glorikovej sa tak postarali o 0,75 sekundy o ďalšiu zmenu historických rekordných tabuliek. Výborné bolo aj 5.miesto Matúša Chlepka na 100 m znak, keď na štart nastupoval až s dvanástym časom. V kategórii dievčat Alina Blašková získala bronzovú medailu na 800 m voľný spôsob, na polovičnej trati skončila hneď za stupňami víťazov na 4.mieste. Najväčší vzostup výkonnosti zaznamenala Veronika Štrbíková a jej 5.miesto na 400 m polohové preteky (zlepšenie o 11,03 sekundy), 6.miesto na 200 m polohové preteky (zlepšenie o 8,02 sekundy), 7.miesta na 800 m voľný spôsob (zlepšenie o 15,53 sekundy) a 200 m motýlik (zlepšenie o 5,18 sekundy) sú jej doterajšími najlepšími umiestneniami. Katarína Blašková sa taktiež zlepšením svojich najlepších osobných časov dostala do prvej desiatky. Klaudia Gondová dovŕšila úspešnú bilanciu na 100 m polohové preteky, keď „preskočila“ trinásť plavkýň, ktoré mali pred šampionátom lepší čas ako ona.

Medzi mladšími žiakmi si najlepšie počínali Simona Kamzíková a Barbora Sujová, ktoré v prsiarskych resp.v znakových disciplínach patrili do prvej desiatky. Najväčší výkonnostný vzostup výkonnosti však zaznamenal Dušan Kucbel, pre ktorého to bol ešte len druhý šampionát.

Najmladší žiaci zbierali prvé majstrovské skúsenosti. Trojica David Dikacz, Barbora Češíková a Stela Matejková sa zaradila svojimi výkonmi do prvej desiatky. Najlepšie z nich si počínal David Dikacz, keď na 50 m prsia skončil na 6.mieste, na 100 m prsia bol ôsmy ...

... na zimných Majstrovstvách Slovenska dospelých a dorastu sa na štarte predstavila kompletná slovenská špička na čele s Martinou Moravcovou. Petra Miškufová vekom ešte juniorka, zvíťazila vo „svojej“ disciplíne na 50 m motýlik časom 0:28,75 a stala sa majsterkou Slovenska medzi dorastenkami. Tento výkon bol najlepším postupovým časom. Vo finále ho dokázala ešte „stlačiť“ na víťazných 0:28,54 a okrem zlepšenia osobného maxima sa tešila zo zlatej medaile aj medzi ženami. Výborne si počínal Michal Adamec (taktiež vekom ešte dorastenec), ktorý zaznamenal veľké zlepšenia a prekvapil svojimi striebornými medailami medzi mužmi v kraulových maratónoch na 800 a 1500 metrov. Jeho výsledné časy na 1500 m voľný spôsob 16.33,24 (zlepšenie o pozoruhodných 31,26 sekundy) a na 800 m voľný spôsob 8:42,89 )zlepšenie o 16,36 sekundy) znamenali strieborné medaile aj medzi dorastencami. Na 400 m voľný spôsob (zlepšenie o 12,07 sekundy) skončil na 4.mieste. Úspech zverencov trénera Milana Záborského zavŕšil Peter Slobodník (slovenský reprezentant v kategórii mladších juniorov) vytvorením nového slovenského rekordu  15-ročných žiakov na 50 m voľný spôsob výkonom 0:24,42. V tejto časti sezóny to bol už jeho štvrtý individuálny rekordný zápis. Okrem toho sa stal spoludržiteľom slovenského rekordu starších žiakov v štafete na 4 x 50 m voľný spôsob ...

rok 2004

... na vyhlasovaní najúspešnejších športovcov mesta Banská Bystrica za rok 2003 boli ocenení pretekári nášho oddielu Peter Slobodník v kategórii žiakov a Ján Ruml sa stal najúspešnejším športovcom v kategórii telesne postihnutých športovcov ...

... naši pretekári sa už tradične zúčastnili medzinárodných pretekov „Veľká cena Opavy“ (Česká republika). Náš plavecký oddiel reprzentovali: Michal Adamec, Stanislav Martinický, Peter Slobodník, Dušan Kucbel, Petra Miškufová, Simona Kamzíková, Helena Pastierová, Barbora Sujová a Stela Matejková. Vo finále hlavných pretekoch podujatia v disciplíne 100 m polohové preteky Petra Miškufová v kategórii žien obsadila 2.miesto. Rovnako druhé miesto obsadil aj Peter Slobodník v kategórii mužov. Dušan Kucbel v kategórii starších žiakov na 100 m znak získal striebornú medailu ...

... na medzinárodných otvorených majstrovstvách Českej republiky v diaľkovom plávaní reprezentoval Slovenskú republiku Michal Adamec, ktorý na 5 km skončil na 3.mieste v kategórii starších dorastencov ...

... na medzinárodných Majstrovstvách Slovenska „masters“ v kategórii 25-29 ročných získal Dušan Argaláš 4 x 1.miesto (200, 400, 800 m voľný spôsob, 100 m polohové preteky) a 2.miesto na 50 m voľný spôsob. Miroslav Šimun skončil na 1.mieste na 100 m prsia, druhé miesta vyplával na 50 m motýlik a 50 m prsia, 3.miesto získal na 50 m voľný spôsob. Branislav Argaláš vyplával 2.miesto na 100 m prsia a 3.miesto na 50 m prsia. V kategórii 30 – 34 ročných obsadil Milan Schvarc 2.miesto na 100 m voľný spôsob a 3.miesto na 50 m voľný spôsob. Štafety na 4 x 50 m polohové preteky a 4 x 50 m voľný spôsob získali zlaté medaile a majstrovské tituly ...

... na medzinárodných pretekoch v diaľkovom plávaní na 10 km reprezentoval Slovensko v Plzni (Česká republika) Michal Adamec ...

... na medzištátnom trojstretnutí mladších juniorov Slovensko – Poľsko – Česko reprezentoval Slovenskú republiku aj pretekár nášho oddielu Peter Slobodník...

... na medzinárodných pretekoch zaradených do európskeho kalendára LEN „Grand Prix Slovakia“ obsadila Petra Miškufová vo finále na 50 m motýlik výborné 2.miesto časom 0:28,78, na 50 m voľný spôsob vyhrala „B“ finále. Okrem nej sa na tomto podujatí predstavili aj Michal Adamec (5.miesto na 1500 m voľný spôsob), Stanislav Martinický a Klaudia Gondová...

... Peter Slobodník úspešne reprezentoval Slovensko na Európskych dňoch mládeže v Miláne (Taliansko) ...

... na medzinárodných pretekoch „26.ročník Pohár karlovarského Vřídla“ v hotelovom komplexe liečebného domu Thermal v Karlových Varoch (Česká republika) Petra Miškufová zvíťazila v disciplíne 100 m motýlik a na 100 m voľný spôsob skončila na 2.mieste v kategórii žien. Barbora Sujová medzi staršími žiačkami skončila v disciplíne 100 m znak na 2.mieste a David Dikacz medzi mladšími žiakmi na 100 m prsia obsadil 3.miesto ...

... na medzinárodných pretekoch v diaľkovom plávaní na Plumlovskej priehrade v rámci Českého pohára splnil Michal Adamec reprezentujúci Slovenskú republiku limit na Majstrovstvá Európy juniorov na 5 km v St.Affrique (Francúzsko) ...

... letné Majstrovstvá Slovenska dorastu a dospelých: Michal Adamec v kraulovom maratóne na 1500 m získal strieborné medaile medzi mužmi aj dorastencami. V disciplínach na 400 a 800 m voľný spôsob v kategórii dospelých aj dorastu získal bronzové medaile.

Na majstrovstvách Slovenska žiakov sa v prvej desiatke umiestňovali Ján Pavlík, Barbora Sujová, Simona Kamzíková, Barbora Češíková.  David Dikacz v kategórii 12-ročných prekvapujúco vybojoval bronzovú medailu na 50 m voľný spôsob. Medzi 11-ročnými veľmi dobre zaplávala Stela Matejková, ktorá skončila dvakrát na 4.mieste (100 a 400 m voľný spôsob) ...

... na Majstrovstvách Európy juniorov v diaľkovom plávaní vo francúzskom St.Affrique sa predstavil aj pretekár nášho oddielu Michal Adamec. Na 5 km trati skončil na celkovom 29.mieste ...

... naša súčasná najlepšia plavkyňa Petra Miškufová sa zúčastnila v júli a auguste na tréningovo-štúdijnom pobyte „u protinožcov“ v Austrálii. Vo veľkom športovom stredisku v brisbanskom Sport Super Centre – Runaway Bay v austrálskom Queenslande našla ideálne podmienky na svoju ďalšiu prípravu. V rámci svojho pobytu sa zúčastnila na troch podujatiach: Annual Winter Meet v Miami, Winter Short Course v Somersete a na Heritage Queensland Short Course Championship, kde v kategórii 17-ročných zvíťazila v disciplínach na 50 m motýlik časom 0:28,53 a 100 m motýlik (1:03,84), čo boli zároveň jej najlepšie osobné výkony ...

... na pretekoch „Euroswim 2004“ zaradených do európskeho kalendára LEN obsadila Petra Miškufová v silnej konkurencii v disciplíne 50 m motýlik 3.miesto ...

... na medzištátnom šesťstretnutí mladších juniorov reprezentoval Slovensko aj pretekár nášho plaveckého oddielu Peter Slobodník ...

... na zimných majstrovstvách Slovenska dospelých a dorastu získala Petra Miškufová v kategórii žien tri strieborné medaile a to v disciplínach 100 m motýlik, 50 m prsia a 100 m prsia, kde ju od zlatej medaile delilo len 11 stotín sekundy. Na 50 m motýlik pripojila ešte bronzovú medailu. V kategórii dorastencov Peter Slobodník vystúpil na strieborný stupienok na 100 m voľný spôsob. V disciplínach 50 m voľný spôsob, 50 a 100 m motýlik mu patrili bronzové medaile. Na 200 m polohové preteky bronzovú medailu získal Peter Olexa.

Na majstrovstvách Slovenska žiakov sa do prvej desiatky zaradili Barbora Češíková, ktorú od bronzovej madaile na 50 m voľný spôsob delilo 0,20 sekundy (skončila na 5.mieste), David Dikacz,  Peter Muriňák, Ján Pavlík, Simona Kamzíková, Martin Hubáček, Michaela Racková...

rok 2008

... naši pretekári sa už tradične zúčastnili medzinárodných pretekov „Velká cena Opavy“ (Česká republika). Náš plavecký oddiel reprezentovali: Barbora Češíková, Katarína Števčinová, Jakub Kontúr, Martin Markovič, Matej Leško, Barbora Beňová, Daniela Macková, Michaela Majtanová, Martin Perešíni, Ingrid Kováčová, Lucia Roupcová, Annamária Košinová. Vo finále hlavných pretekov podujatia v disciplíne 100 m polohové preteky ženy zvíťazila Barbora Češíková (16-ročná juniorka) a získala tak aj finančnú prémiu. Okrem toho získala striebornú medailu na 50 m voľný spôsob a dve bronzové medaile na 100 m voľný spôsob a 100 m prsia. Najlepšie z našich plavcov čo do umiestnení si počínala Michaela Majtanová v kategórii starších žiačok. Zvíťazila vo finále na 100 m polohové preteky a svoju premožiteľku nenašla ani v disciplínach 50 a 100 m voľný spôsob. Okrem toho získala striebornú medailu na 100 m motýlik a bronzovú na 100 m prsia. O najväčšie prekvapenie sa postarala Daniela Macková ziskom striebornej medaile na 100 m znak a výrazným zlepšením svojich najlepších osobných výkonov...

... na vyhlasovaní najlepších športovcov mesta Banská Bystrica za rok 2007 bol Ján Ruml ocenený v kategórii telesne postihnutých športovcov...

... členka nášho plaveckého oddielu Michaela Majtanová sa zúčastnila testovacieho zrazu juniorskej reprezentácie Slovenska v Trenčíne ...

... na medzinárodných pretekoch „Jarná cena Žiliny“ za účasti plavcov z Ruska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Francúzska, Čiech a Slovenska nás reprezentovali Katarína Števčinová, Michaela Majtanová, Daniela Macková a Annamária Košinová. Na stupne víťazov sa postavila Annamária Košinová v kategórii mladších žiačok v disciplíne 400 m polohové preteky, keď obsadila bronzový stupienok ...

... náš plavecký oddiel bol usporiadateľom Jarných Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti (dlhé trate). Naši plavci získali celkove 3 zlaté (Michaela Majtanová, Barbora Češíková, Matej Leško), 3 strieborné (Katarína Števčinová, Annamária Košinová, Jakub Kontúr) a 2 bronzové medaile (Daniela Macková, Marcel Havetta) ...

... na medzinárodných Majstrovstvách Slovenska „Masters“ v kategórii 25-29 ročných získal Imrich Fekete 3 x 1.miesto (50m voľný spôsob, 50 m prsia a 100 m polohové preteky) a 2.miesto na 50 m motýlik. V kategórii 30-34 ročných Dušan Argaláš obsadil 4 x 1.miesto (50 a 100 m znak, 200 m polohové preteky, 400 m voľný spôsob) a okrem toho získal strieborné medaile na 100 m polohové preteky a 200 m voľný spôsob. Miroslav Šimun skončil tri razy na 1.mieste v disciplínach 100 m motýlik, 100 a 200 m voľný spôsob. Na 100 m prsia a 400 m voľný spôsob získal strieborné medaile a kolekciu medailí všetkých kovov si doplnil bronzom na 50 m motýlik. Branislav Argaláš vyplával strieborné medaile na 50 m prsia a 100 m voľný spôsob a bronz na 100 m prsia. Štafety na 4 x 50 m polohové preteky a 4x50 m voľný spôsob získali zlaté medaile a majstrovské tituly ...

... na medzinárodných pretekoch „SPRING 2008“ v Maribore (Slovinsko) v konkurencii 584 pretekárov z Maďarska, Chorvátska, Rakúska, Slovinska a Slovenska sa predstavili Matej Leško, Daniela Macková, Michaela Majtanová, Veronika Havettová, Ingrid Kováčová, Lucia Roupcová a Annamária Košinová. V kategórii 14-ročných Michaela Majtanová zvíťazila v disciplíne 200 m polohové preteky, striebornú medailu získala na 200 m voľný spôsob a bronzovú na 100 m voľný spôsob. Daniela Macková v disciplíne 200 m znak obsadila veľmi dobré 5.miesto. Štafeta starších žiačok na 4 x 100 m polohové preteky v zostave Macková D., Havettová, Roupcová, Majtanová získala bronzové medaile. V prvej desiatke sa ešte umiestnili Havettová, Roupcová, Košinová ...

... na medzinárodných pretekoch „Veľká cena Dolného Kubína“ za účasti plavcov z Poľska, Čiech a Slovenska v kategórii starších žiakov získal Jakub Kontúr bronzovú medailu v disciplíne 50 m prsia...

... naši pretekári sa predstavili na medzinárodných pretekoch v Salgótarjáne (Maďarsko) ...

... na medzištátnom trojstretnutí mladších juniorov Česko – Poľsko – Slovensko v Zlíne (Česká republika)  reprezentovala Slovenskú republiku aj pretekárka nášho oddielu Michaela Majtanová ...

Našu činnosť podporujú:

Mesto Banská Bystrica


 www.daliprint.sk

Reklama:

Mediálni partneri: