VÝPIS VÝSLEDKOV

Velká cena Opavy 2010

 

 

   Miesto konania: Opava, CZE

   Dátum konania:  06.-07.03.2010

   Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elekrtočasomiera Omega

 

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.    Čas        Body  

   –––––––––––––––––---–––––––––––––––––--––––––––––––––––-–––––

   Banský Patrik          96            50 m VS   0:30.86    319       

                                       100 m VS   1:08.40    313       

                                       100 m M    1:16.88    278       

                                       100 m PP   1:18.43    295       

                                       100 m P    1:27.09    292       

 

   Beracková Michaela     99            50 m VS   0:36.65    274       

                                        50 m M    0:43.47    203       

                                        50 m Z    0:44.89    213       

                                        50 m P    0:48.21    242       

                                       100 m VS   1:20.48    276       

 

   Božoňová Lívia         96            50 m VS   0:33.78    350       

                                       100 m VS   1:15.95    328       

                                       100 m PP   1:23.91    361       

                                       100 m Z    1:25.73    301       

                                       100 m M    1:33.43    220       

                                       100 m P    1:33.78    331       

 

   Hrušková Lucia         98            50 m VS   0:36.17    285       

                                        50 m P    0:43.16    338       

                                        50 m M    0:47.06    160       

                                        50 m Z    0:47.12    184       

                                       100 m VS   1:21.27    268       

 

   Leško Matej            94            50 m VS   0:29.51    365       

                                       100 m VS   1:02.96    401       

                                       100 m PP   1:14.67    342       

                                       100 m Z    1:16.80    283       

                                       100 m P    1:24.94    315       

                                       200 m M    2:52.33    270       

 

   Markovič Martin        94            50 m VS   0:28.06    425       

                                       100 m VS   1:02.17    417       

                                       100 m PP   1:11.71    386       

                                       100 m Z    1:12.38    339       

                                       100 m P    1:18.29    402       

 

   Medveďová Michaela     99            50 m VS   0:36.19    284       

                                        50 m Z    0:38.74    331       

                                        50 m M    0:43.26    206       

                                        50 m P    0:45.55    287       

                                       100 m VS   1:19.09    291       

 

   Roupcová Lucia         95           100 m PP   1:02.53    872       

                                       200 m M    3:04.24    305       

 

   Spišiaková Kristína    98            50 m VS   0:36.29    282       

                                        50 m Z    0:43.73    230       

                                        50 m M    0:44.83    185       

                                        50 m P    0:45.40    290       

                                       100 m VS   1:23.31    249       

 

   Vrbová Júlia           98            50 m VS   0:39.26    223       

                                        50 m M    0:43.79    198       

                                        50 m Z    0:45.61    203       

                                        50 m P    0:47.75    249       

                                       100 m VS   1:31.22    189       

 

   Češíková Barbora       92            50 m VS   0:29.74    513       

                                       100 m VS   1:03.96    550       

                                       100 m PP   1:16.09    484       

                                       100 m P    1:25.58    436       

 

   Šuleková Viktória      99            50 m VS   0:37.01    266       

                                        50 m Z    0:44.25    222       

                                        50 m M    0:46.20    169       

                                        50 m P    0:50.62    209       

                                       100 m VS   1:22.86    253       

 

Našu činnosť podporujú:

Mesto Banská Bystrica


 www.daliprint.sk

Reklama:

Mediálni partneri: